Dofinansowanie Twojego
ekologicznego źródła ciepła

„Czyste Powietrze” to rządowy program skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, które wciąż wyposażone są w stare i nieefektywne źródła ciepła zasilane paliwem stałym. 

 

Kwota dofinansowania może wynieść nawet od 30 tys. PLN dla osób uprawnionych do podstawowego poziomu, do 37 tys. PLN dla poziomu podwyższonego.

Inicjatywa uwzględnia demontaż starego wyeksploatowanego pieca i zainstalowanie nowego ekologicznego ogrzewania. Beneficjenci mogą również skorzystać z tej formy finansowania, jeśli chcą połączyć elektryczne źródło ciepła z instalacją fotowoltaiczną, a także przeprowadzając pełną modernizację izolacji termicznej budynku.

Nasza firma dokonuje niezbędnego audytu w celu obliczenia zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię elektryczną. Pomagamy również uzyskać satysfakcjonującą dotację na wymianę i modernizację ogrzewania, wraz z możliwością jej przyłączenia do paneli fotowoltaicznych w celu osiągnięcia niezależności energetycznej.

 

Poznaj szczegóły programu “Czyste Powietrze”:

Co zyskuje?

  • Nawet do 37 tys. PLN dla przedsięwzięcia z instalacją fotowoltaiczną

  • Finansowanie z programu “Mój Prąd” – do 5 tys. PLN na fotowoltaikę

  • Bonus za wybranie pompy ciepła i paneli słonecznych

Czy jestem Beneficjentem?

Właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego, lub jego wydzielonej części, posiadający księgę wieczystą z tego tytułu, w którym roczny dochód nie przekracza 100 tys. PLN. Beneficjenci uprawnieni do podwyższonej formy dofinansowania mogą skorzystać z programu, jeśli w miesiącu kalendarzowym płaca netto wynosi maksymalnie 1400 PLN (gospodarstwa wielorodzinne) lub 1960 PLN (w przypadku jednorodzinnych). Dotację mogą również zużytkować przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą o dochodach rocznych niewykraczających ponad trzydziestokrotność płacy minimalnej.

W jaki sposób pozyskać dotacje?

W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiadającego za teren, w którym znajduję się modernizowana nieruchomość lub online za pośrednictwem Portalu Beneficjenta.

Mogę liczyć na pomoc?

Nasi specjaliści są do Państwa pełnej dyspozycji w celu zapewnienia korzystnej formy finansowania w ramach programu rządowego. Skontaktuj się z naszym doradcą, który pomoże dopełnić wszelkich formalności związanych z uzyskaniem jak najwyższej kwoty dotacji.