Regulamin świadczenia usługi AstroAssist

  1. AstroAssist to nazwa usługi świadczonej przez okres 10 lat od momentu podpisania umowy współpracy z AstroEnergy, która gwarantuje opiekę i pomoc w kontaktach z zakładem energetycznym, monitoring pracy instalacji, bezpłatne wsparcie specjalistów AstroEnergy oraz pomoc w uzyskaniu możliwych dofinansowań i dotacji na przedmiot wykonania usługi
  2. Klient AstroEnergy po skończonym montażu ma prawo do uzyskania informacji o każdym etapie opieki posprzedażowej.
  3. W ramach usługi AstroAssist, AstroEnergy zobowiązuje się do: poinformowania Klienta o dokonaniu zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Energetycznym, monitorowania procesu wymiany licznika na licznik dwukierunkowy oraz do uruchomienia instalacji zgodnie z wymaganymi standardami.
  4. Klient AstroEnergy automatycznie korzysta z usługi AstroAssist.
  5. Monitoring pracy instalacji polega na zdalnej weryfikacji poprawności działania instalacji, monitorowania wielkości uzysków oraz eliminacji ewentualnych błędów w działaniu instalacji.
  6. Usługa świadczona jest na bieżąco, poprzez sieć internetową więc Klient aby korzystać z usługi AstroAssist zobowiązany jest do posiadania stałego dostępu do Internetu umożlwiającego połączenie inwertera z siecią Internet i udostępnienia go w tym celu.
  7. Klient może korzystać z bezpłatnego wsparcia specjalistów AstroEnergy w zakresie wiedzy o odnawialnych źródłach energii. AstroEnergy zobowiązuję się do udzielenia rzetelnych i zgodnych z obowiązującymi standardami, odpowiedzi na pytania klienta.
  8. AstroEnergy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się następujące przyczyny: rozszerzenia, zmiany lub ograniczenia usługi,
  9. Regulamin dostępny na stronie internetowej www.astroenergy.pl